SouthernBank đa dạng hóa dịch vụ tài chính

SouthernBank đa dạng hóa dịch vụ tài chính

Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam (SouthernBank) vừa thông qua đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2009, trong đó SouthernBank đặt mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính vững mạnh, hoạt động đa lĩnh vực và tạo ra những sản phẩm dịch vụ tài chính tiên tiến.

Với SouthernBank, ngoài mục tiêu đẩy mạnh hoạt động ở các mảng truyền thống như tín dụng và huy động, Ngân hàng còn tham gia kinh doanh trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, kinh doanh vàng trên thị trường trong nước và thế giới.

Từ tháng 9/2008, sau gần một năm đi vào hoạt động trung tâm giao dịch vàng Ngân hàng Phương Nam đã xây dựng thành công một hình ảnh trung tâm giao dịch vàng quen thuộc, uy tín, đồng thời cũng từng bước khẳng định được vị thế của mình trên thị trường giao dịch vàng Việt Nam. Với chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư cả về lãi suất, phí giao dịch, cung cách phục vụ… giao dịch lệnh có giá trị càng lớn thì phí giao dịch vàng càng giảm. Bên cạnh đó khi nhà đầu tư vay VND/vàng giao dịch trong ngày thì không phải tốn chi phí trả lãi, thời gian vay miễn phí trong ngày kéo dài từ 8h sáng đến 23h.

Song song với điều đó, SouthernBank cũng đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm thanh toán quốc tế mới, đầu tư vào trái phiếu Chính phủ và giấy tờ có giá khác có mức an toàn cao, đặt mục tiêu chuyên nghiệp hóa các lĩnh vực kinh doanh tài chính với kế hoạch thành lập công ty quản lý quỹ, công ty cho thuê tài chính… hướng đến trở thành một tập đoàn tài chính lớn hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực.Hiện nay, SouthernBank đang tiếp tục tăng cường các tiện ích, triển khai giao dịch vàng Online, mở rộng thêm các điểm nhận lệnh tại các chi nhánh, phòng giao dịch nhằm phục vụ khách hàng tham gia và giao dịch.

Năm 2009 trong bối cảnh nền kinh tế và hệ thống Ngân hàng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn từ suy giảm kinh tế trong và ngoài nước, SouthernBank vẫn đặt ra kế hoạch kinh doanh khá tham vọng. Cụ thể, mức tăng trưởng nguồn vốn năm nay dự kiến đạt 25.000 tỷ đồng, tăng 38,2% so với năm 2008, tăng trưởng dư nợ đạt 15.000 tỷ đồng, tăng 57,2% so với năm 2008, tổng tài sản đạt 20.761 tỷ đồng năm 2008, đến 31/5 đạt 26.635,7 tỷ đồng và dự kiến tổng tài sản đến cuối năm 2009 là 34.000 tỷ đồng. Thu ngoài tín dụng chiếm 15% tổng thu nhập ngân hàng, đặc biệt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2009 của SouthernBank năm 2009 là 350 tỷ đồng, tăng 156,5% so với năm 2008. SouthernBank phấn đấu lợi nhuận bình quân trên vốn điều lệ bình quân đạt từ 15%, cổ tức chia cho cổ đông hàng năm phải đạt từ 10% trở lên. Năm nay SouthernBank cũng dự kiến sẽ mở rộng mạng hoạt động thêm 20 điểm giao dịch thực hiện đúng mục tiêu mỗi năm SouthernBank sẽ có thêm ít nhất từ 6 đến 29 đơn vị tại các địa bàn kinh tế trọng điểm của cả nước.

Để đạt được kế hoạch này, ban lãnh đạo SouthernBank cho biết năm nay sẽ tăng vốn điều lệ từ 2.027 tỷ đồng lên 2.568 tỷ đồng, tăng 26,7% so với năm 2008. Với việc nâng cao năng lực tài chính, SouthernBank sẽ có điều kiện đầu tư công nghệ, cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc phát triển mạng lưới, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. SouthernBank sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng về nguồn vốn, thông qua việc triển khai rộng rãi các sản phẩm tiết kiệm hấp dẫn, đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu mở rộng kinh doanh, tăng cường các nguồn thu từ các sản phẩm dịch vụ.

SouthernBank cũng sẽ tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm cho vay từ các sản phẩm tín dụng truyền thống, phát triển thanh toán nội địa và quốc tế, đồng thời thu hút các doanh nghiệp có quy mô lớn để tạo mối quan hệ lâu dài trong hoạt động tín dụng và phát triển dịch vụ.

Năm 2009 SouthernBank cũng sẽ phát triển dịch vụ thanh toán qua thẻ, phát hành thẻ Visa Debit, thành lập Contact Center phục vụ phát triển Mobile Banking, Internet Banking…

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

14